Přeskočit na obsah

Reference

Oprava výpravní budovy Plzeň Křimice

Realizační projekt pro opravu fasády a opravy interiéru.

Investor: Správa železnic, s. o.

Polyfunkční dům Lindauerova ulice

Studie na polyfunkční objekt zástavby v městském prostředí.

Investor: SAZOM s.r.o.

Rekonstrukce technologického objektu nádraží Pocinovice

Projekt pro stavební povolení s podrobnostmi pro provedení stavby - oprava bývalého objektu WC železniční stanice Pocinovice.

Investor: Správa železnic, s. o.

Oprava výpravní budovy Přeštice ON vč. autorského dozoru projektanta

Projekt pro stavební povolení s podrobnostmi pro provedení stavby - oprava výpravní budovy železniční stanice.

Investor: Správa železnic, s. o.

Oprava tělocvičny VTII Chaplinovo nám.

Prováděcí projektová dokumentace vč. výkazu výměru pro každou profesi a kontrolní rozpočet.

Investor: Městská část Praha 5

Oprava sportovních povrchů a vybavení tělocvičen ZŠ Weberova

Projekt pro provedení stavby - opravu povrchů v prostoru tělocvičen (výměna konstrukcí nášlapných vrstev podlah, oprava jednotlivých cvičebních pomůcek pevně spojených s tělocvičnami, nové obložení stěn, výmalba stěn a nové podhledy včetně výměny osvětlení, jejich zapojení a ovládání.

Investor: Městská část Praha 5

Vodojem Zbytiny

Projektová dokumentace na rekonstrukci věžovitého objektu drážního vodojemu. Vodojem je kulturní památkou.

Investor: Správa železnic, s.o.

Rekonstrukce výpravní budovy – osobní nádraží Třemošná

Projektová dokumentace na opravu objektu výpravní budovy, demolici venkovních přilehlých objektů, opravě fasády, výměně zastřešení nástupiště, osazení kontejnerových stání, prodloužení přípojky plynu a vybudování parkoviště.

Investor: Správa železnic, s.o.