Přeskočit na obsah

Projekční činnost

V rámci projekční činnosti nabízíme:

  • zaměření a digitalizaci stávajícího stavu
  • zajištění geodetického zaměření, geologického a radonového průzkumu
  • zpracování studie dispozičního členění řešených objektů
  • koordinace profesí a technologických částí projektu
  • možnost vytvoření 3D modelu stavby
  • zpracování kompletní dokumentace pro územní řízení, stavební povolení nebo ohlášení stavby
  • stanovení předpokládaných nákladů stavby formou položkového rozpočtu
  • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby