Přeskočit na obsah
Domů » Portfolio

Portfolio

Oprava tělocvičny VTII Chaplinovo nám.

Prováděcí projektová dokumentace vč. výkazu výměru pro každou profesi a kontrolní rozpočet. Investor: Městská část Praha 5

Oprava sportovních povrchů a vybavení tělocvičen ZŠ Weberova

Projekt pro provedení stavby – opravu povrchů v prostoru tělocvičen (výměna konstrukcí nášlapných vrstev podlah, oprava jednotlivých cvičebních pomůcek pevně spojených s tělocvičnami, nové obložení stěn, výmalba stěn a nové podhledy včetně výměny osvětlení, jejich zapojení a ovládání. Investor: Městská část Praha 5

Vodojem Zbytiny

Projektová dokumentace na rekonstrukci věžovitého objektu drážního vodojemu. Vodojem je kulturní památkou. Investor: Správa železnic, s.o.

Rekonstrukce výpravní budovy – osobní nádraží Třemošná

Projektová dokumentace na opravu objektu výpravní budovy, demolici venkovních přilehlých objektů, opravě fasády, výměně zastřešení nástupiště, osazení kontejnerových stání, prodloužení přípojky plynu a vybudování parkoviště. Investor: Správa železnic, s.o.