Přeskočit na obsah

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti provádíme:

  • zajištění stanoviska dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení
  • koordinaci a zapracování požadavků dotčených orgánů do dokumentace
  • projednání stavby v územním řízení, zajištění územního rozhodnutí nebo stavebního povolení
  • výkon autorského dozoru
  • výkon technického dozoru investora
  • zajištění Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
  • přípravu podkladů pro program Zelná úsporám